CHARTER TKJET
TARKIM TECHNIC
FLIGHT ACADEMY
BEEJET
GOLD AIR
AIRCRAFT MANAGEMENT
JAA Dönüşümü PPL(A)/CPL(A)-IR

Kursun Amacı


JAA üyesi olmayan ülkelerce tanzim edilmiş lisanslar ile aletli uçuş ve uçuş öğretmeni yetkisinin (uçak) JAA lisansları ile aletli uçuş ve uçuş öğretmeni yetkisine çevrilmesinde izlenecek usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam


 JAA üyesi ülkeler dışında, ICAO Annex-1’e göre düzenlenmiş lisans, aletli uçuş ve uçuş öğretmeni yetkisine sahip olup, lisanslarını JAA lisansı, aletli uçuş ve uçuş öğretmeni yetkisine çevirmek isteyen pilotları ve bu talimatta belirtilen kursları düzenleyecek yetkili Uçuş Eğitimi Organizasyonu (FTO) ile Tip İntibak Eğitimi Organizasyonu (TRTO) kapsamındaki kurum ve kuruluşları kapsar.


1.PPL(A) DÖNÜŞÜMÜTC UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN


Kursa Katılım Şartları


1. 18 yaşını doldurmuş olmak2. En az lise veya dengi okuldan mezun olmak3. 2. Sınıf sağlık sertifikası almak4. PPL (A) lisans sahibi olmak


İstenilen Evraklar


1. Sağlık Raporu (SHGM Tarafından Yetkilendirilmiş Hastanelerden) 2.Sınıf


2. Noter Onaylı Lise, Lise Dengi veya Üniversite Diploması veya Öğrenci Belgesi – 2 adet


3. Vesikalık Fotoğraf (Yeni çekilmiş, beyaz fonlu) – 4 adet


4. Adli Sicil (Sabıka) Kaydı Belgesi ‘’Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Yoktur’’ İfadeli (Resmi Kurum İçin) 2 adet


5. Tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtardan, Resimli) – 2 adet


6. İkametgah Senedi, (Muhtardan) – 2 adet


7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Önlü arkalı) – 2 adet


EĞİTİM


ICAO Annex 1’e göre düzenlenmiş geçerli bir PPL(A);


JAR-FCL 1 uçuş tecrübesi gereksinimlerininkarşılanması ve aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi halinde JAA PPL(A)’e çevrilebilir:1. 100 saatten fazla uçuş süresi bulunan adaylar;


• Hava Hukuku (9 saat)


• İnsan Performansı ve Limitleri (11 saat) derslerini almak zorundadır.Öğrenci, aldığı 20 saat eğitimin sonunda 2 dersten SHGM ‘nün hazırladığı PPL (A) 120 soruluk sınava girer. 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekmektedir. Başarısız olması halinde 1 ay sonra tekrar teorik eğitim sınavına girer.Sınavı başarı ile tamamlayan öğrenci, SHGM tarafından yapılacak olan 1,5 saatlik kontrol uçuşundan önce yaklaşık 2 saat oryantasyon ve intibak uçuşu yapar. Kontrol uçuş sınavını geçen öğrenciler JAA PPL(A) lisansını almaya hak kazanır. Kontrol uçuşunda başarısız olunursa; öğrencinin ihtiyacı olan uçuş süresi, öğretmen pilotun kanaatine göre belirlenir ve yeniden uçuş eğitimi alınır.2. 100 saatten az uçuş süresi bulunan adaylar;


• Hava Hukuku


• Uçak Genel Bilgisi


• Uçuş Performansı ve Planlama


• İnsan Performansı ve Limitleri


• Meteoroloji


• Seyrüsefer


• İşletme Prosedürleri


• Haberleşme


• Uçuş Prensipleri derslerini almak zorundadır.Öğrenci, toplamda 120 saat teorik eğitim alır,her dersin sonunda okulumuz  tarafından uygulanan ders bitirme sınavlarından 100 puan üzerinden en az 75 puan alması gerekmektedir.Sınavı başarı ile tamamlayan öğrenci, SHGM tarafından yapılacak olan 1,5 saatlik kontrol uçuşundan önce yaklaşık 2 saat oryantasyon ve intibak uçuşu yapar. Kontrol uçuş sınavını geçen öğrenciler JAA PPL(A) lisansını almaya hak kazanır. Kontrol uçuşunda başarısız olunursa; öğrencinin ihtiyacı olan uçuş süresi, öğretmen pilotun kanaatine göre belirlenir ve yeniden uçuş eğitimi alınır.


2. CPL/IR DÖNÜŞÜMÜTC UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİNKursa Katılım Şartları


1. 18 yaşını doldurmuş olmak2. En az lise veya dengi okuldan mezun olmak3. 1. Sınıf sağlık sertifikası almak4. CPL/IR lisansına sahip olmak


İstenilen Evraklar


1. Sağlık Raporu (SHGM Tarafından Yetkilendirilmiş Hastanelerden) 1.Sınıf2. Noter Onaylı Lise, Lise Dengi veya Üniversite Diploması veya Öğrenci Belgesi – 2 adet3. Vesikalık Fotoğraf (Yeni çekilmiş, beyaz fonlu) – 4 adet4. Adli Sicil (Sabıka) Kaydı Belgesi ‘’Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Yoktur’’ İfadeli (Resmi Kurum İçin) 2 adet5. Tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtardan, Resimli) – 2 adet6. İkametgah Senedi, (Muhtardan) – 2 adet7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Önlü arkalı) – 2 adet


EĞİTİM


ICAO Annex 1’e göre düzenlenmiş geçerli bir CPL(A); JAR-FCL 1 uçuş tecrübesi gereksinimlerinin karşılanması ve aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi halinde JAA CPL(A)’e çevrilebilir:CPL/IR olarak JAA üyesi olmayan bir ülke tarafından düzenlenmiş olan bir lisansın JAA ye dönüştürülebilmesi için adayın toplamda en az 100 saat (PIC)sorumlu pilot uçuşu bulunmalıdır. 100 saatten az PIC uçuşu bulunan öğrencinin PIC uçuşu 100 saate tamamlanır.Çok pilotlu uçaklarda F/O ya da Kaptan Pilot olarak en  az 1500 saat uçuşu bulunmayan adaylar JAR-FCL 3’e göre ATPL(A) ders konularının tamamını kapsayan 14 ders ve650 saat ATPL(A) teorik bilgi eğitimi alır. ATPL (A) Teorik Bilgi eğitimi 325 saat “Uzaktan Eğitim, 325 saat “Yerinde Eğitim”dirAlınan Teorik eğitimin ardından öğrenci toplamda 14 dersten oluşan sınavlara girmeye hak kazanır ve her ders için 100 üzerinden 75 alması gerekmektedir,her dersten toplamda 4 defa sınava girme hakkı vardır,toplamda sınavlara 6 oturum hakkı kullanarak dahil olabilir.Sınavları başarıyla geçen öğrenci yaklaşık 3 saat kadar yapılacak intibak ve oryantasyon uçuşundan sonra SHGM tarafından  1 saat CPL  ve 1 saat IR kontrol uçuş sınavına girer, başarılı olması durumunda JAA CPL/IR almaya hak kazanır. Kontrol uçuş sınavından başarısız olması halinde öğretmen pilotun kanaatine göre belirlenecek süre kadar yeniden uçuş eğitimi alır ve 1 ay sonra tekrar kontrol uçuş sınavına dahil olur. Öğrenci uçmadığı her yıl için 1saat CPL ve 1 saat IR uçuş gerçekleştirmelidir.


KREDİLENDİRME


Çok pilotlu uçaklarda F/O ya da Kaptan Pilot olarak en  az 1500 saat uçuşu bulunmayan adaylar JAR-FCL 3’e göre ATPL(A) ders konularının tamamını kapsayan 650 saat ATPL(A) teorik bilgi eğitimi alacaktır. ATPL (A) Teorik Bilgi eğitimi 325 saat “Uzaktan Eğitim, 325 saat “Yerinde Eğitim”dir.  Çok pilotlu uçaklarda F/O yada kaptan pilot olarak en az 1500 saat uçuşu bulunan adaylar teorik bilgi eğitimden muaf tutulacaktır.


YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN RESMİ PROSEDÜR


Kursa Katılım Şartları


1. 18 yaşını doldurmuş olmak2. En az lise veya dengi okuldan mezun olmak3. 1.veya 2.Sınıf sağlık sertifikası almak4. PPL/CPL/IR lisans sahibi olmak


İstenilen Evraklar


1. Sağlık Raporu (SHGM Tarafından Yetkilendirilmiş Hastanelerden) I.Sınıf


2. Noter Onaylı Lise, Lise Dengi veya Üniversite Diploması veya Öğrenci Belgesi – 2 adet


3. Vesikalık Fotoğraf (Yeni çekilmiş, beyaz fonlu) – 4 adet


4. Adli Sicil (Sabıka) Kaydı Belgesi ‘’Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Yoktur’’ İfadeli (Resmi Kurum İçin) 2 adet


5. Pasaport6. İkametgâh TeskeresiYabancı uyruklu öğrenciler için uygulanacak resmi prosedür 5 aşamadan oluşmaktadır.


1. Kendi Ülkesinde Bulunan Türk Konsolosluğu


2. T.C Emniyet Genel Müdürlüğü


3. T.C Milli Eğitim Müdürlüğü


4. Sağlık Raporu İşlemleri


5. Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü


1. AŞAMA: KONSOLOSLUKÖğrenci, aşağıda belirtilen evraklarını tamamlayarak ülkesinde bulunan Türk Konsolosluğuna  “Uçuş Eğitim Vizesi” almak için başvuruda bulunur.Konsolosluktan alınan “Uçuş Eğitim Vizesi” süresi  sadece 1 aylıktır ve bu vize ile Türkiye’ye sadece 1 kez giriş-çıkış yapabilmektedir. Bu nedenle vizeyi almaya hak kazanan kişi, vizesini konsolosluktan teslim almadan ve onaylatmadan once Tarkim Uçuş Akademisi ile kesinlikle irtibata geçmelidir.Vizesi onaylanmış olan öğrenci için Tarkim,Emniyet Genel Müdürlüğü’nden “İkametgah Teskeresi” için online randevu alır. Randevu yaklaşık 30 gün sonrası için verilir.• İstenilen Evraklar1. Kendi ülkesinde bulunuan SHGM’nden “Uçuş Eğitimi almasında bir sakınca yoktur”yazısı2. Okul ile yapılan sözleşme (Tarkimden verilecek)3. Davetiye yazısı (Tarkim’den verilecek)


2. AŞAMA: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜAlınan “İkametgah Teskeresi” randevu formu öğrencinin kendisine gönderilerek bilgi verilir.Bu randevu tarihine 10 gün kala öğrenci konsolosluğa giderek “Uçuş Eğitim Vizesi”ni teslim alabilir. Öğrenci, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden kendisi için alınan randevu tarihine 1 gün kala Türkiye’de olmalıdır.Öğrenci, Tarkim Personeli ile birlikte İkametgah Teskeresi için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne giderken aşağıda belirtilen evrakları yanında bulundurması gerekmektedir.• İstenilen Evraklar1. 4 adet vesikalık fotograf2. Defter Bedeli (149 TL)


3. 1 yıllık öğrenci İkametgah teskeresi Bedeli (25 $ )


4. Pasaport aslı


5. Pasaport Fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik süresini gösteren sayfa)


6. Yeni tarihli öğrenci belgesi (Tarkim’den verilecek)


7. Okul Yetki Belgesi (Tarkim’den verilecek)İkametgah Teskeresi çıkarma işlemleri 3 günde tamamlanmaktadır.3. gün sonunda ikametgah teskeresini şahsın bizzat kendisi tesim almaya gitmelidir. Bu süre içerisinde öğrenci kesinlikle paraportuyla herhangi bir ülkeye çıkış yapmamalıdır. Emniyet Genel Müdürlüğünden çıkacak olan ikametgah teskeresi beklenirken öğrencinin okulda eğitime başlayabilmesi için gerekli diğer resmi prosedür işlemleri yürütülmeye devam edilir.


3. AŞAMA: SAĞLIK RAPORUEmniyet Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılacak olan İkametgah Teskeresini bekleme süresinde, Tarkim Uçuş Akademisi, öğrencinin hem eğitim hem de tüm pilotluk yaşamı boyunca gerekli olan “Sağlık Raporu” başvurusunda bulunur. Öğrenci, Tarkim Personeli ile birlikte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir hastaneye aç karnına ve 2 adet vesikalık fotograf ile giderek sağlık kontrolüne girer. Kontrol sonunda alınan sağlık raporu, işlemler için okula teslim edilir ve sağlık raporu sertifika haline getirilmesi için SHGM ye Tarkim tarafından gönderilir.Öğrencinin kendi ülkesinde kullandığı ve JAA olmayan sağlık sertifikası kabul edilemez.


4. AŞAMA: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIÖğrenci, İkametgah Teskeresi için 3 günlük bekleme süresinde ülkesinde görmüş olduğu eğitimin denkliğini Türkiye’den  de almak zorundadır.Denklik işlemleri için başvuru yapılırken aşağıda belirtilen evraklar gerekmektedir.• İstenilen Evraklar1) Öğrencinin kendi ülkesinde bitirmiş olduğu okuldan aldığı diploma aslı2) Öğrencinin okumuş olduğu her yıl için yine okulundan aldığı notların ve derslerin dökümü (transcript: Bu belge geçtiği derslerden aldığı notları göstermelidir.)


5. AŞAMA SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜTarkim Uçuş Akademisi, Sağlık sertifikasının çıkmasının ardından “Öğrenci Pilot Lisansı” için gerekli evraklar ile birlikte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne öğrenci adına başvuru yapar.