CHARTER TKJET
TARKIM TECHNIC
FLIGHT ACADEMY
BEEJET
GOLD AIR
AIRCRAFT MANAGEMENT
Kayıt İçin Gerekli Evraklar

HUSUSİ PİLOT LİSANSI PPL (A) VE HAVAYOLU NAKLİYE PİLOTU LİSANSI ATPL (A) FROZEN İÇİN GEREKLİ BELGELER


1. TARKİM Uçuş Okulu Aday Öğrenci Başvuru Formu (Okulda Doldurulacak)


2. SHGM tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden alınan 1. veya 2.Sınıf ( Sadeec PPL (A) eğitimi


alacak adaylar için 2.Sınıf yeterlidir. ) Sağlık raporu yada SHGM’den kendi tanzim ettirdiğiniz


Sağlık Sertifikası fotokopisi- 1 adet


3. Noter tasdikli Diploma Fotokopisi veya Öğrenim Belgesi – 2 adet


4. Vesikalık Fotoğraf (Kırmızı fonda) – 18 adet


5. Savcılıktan Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Kaydı (Resmi kurum adına ve son bir ay içinde düzenlenmiş


olmalı ) – 1 adet


6. Nüfus Cüzdan Sureti (İl Nüfus Müdürlüğü yada Muhtarlıktan)- 2 adet


7. İkametgâh Belgesi (İl Nüfus Müdürlüğü yada Muhtarlıktan) – 3 adet


8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(Önlü arkalı) – 3 adet


9. Kan Grubu Belgesi ( Ehliyet Olabilir) – 1 adet


10. Pilot Lisansları, Sertifikaları ve Logbookları (Eğer varsa)


11. Güvenlik Eğitimi Sertifika Fotokopisi (Eğer varsa) (Güvenlik Eğitimi Sertifikanız yoksa, Güvenlik


Eğitimi Seminerine katılmanız gerekmektedir.)


12. Asker Pilotlar İçin;


• 6 Aylık ve Yıllık Pilot Şahsi Uçuş Kayıt Çizelgeleri – 3 Adet


• Radyo Telephony Kurs Belgesi,


• Kurs Bitirme Belgesi (Modüler ATPL(A) Teorik Bilgi Kursu),


• ATPL Teorik Bitirme Sınavı Sonuç Tutanağı (Aslı).


ATPL TEORİ ÖRGÜN VE UZAKTAN EĞİTİM İÇİN GEREKLİ BELGELER


1. TARKİM Uçuş Okulu Aday Öğrenci Başvuru Formu (Okulda Doldurulacak)


2. Noter Onaylı Lise, Üniversite Diploması veya Öğrenci Belgesi – 1 adet


3. Vesikalık Fotoğraf (Yeni çekilmiş, kırmızı fonlu) – 4 adet


4. Savcılıktan Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Kaydı (Resmi kurum adına ve son bir ay içinde düzenlenmiş


olmalı ) – 1 adet


5. İkametgah Senedi (İl Nüfus Müdürlüğü yada Muhtarlıktan) – 1 adet


6. Nüfus Cüzdan Sureti (İl Nüfus Müdürlüğü yada Muhtarlıktan)- 2 adet


7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Önlü arkalı) – 1 adet


8. Varsa MEB Onaylı Lisan Durum Belgesi – 1 adet


9. Pilot Lisans Fotokopisi (PPL veya CPL/IR lisans fotokopisi) – 1 adet


10. Sağlık Sertifikası Fotokopisi – 1 adet


11. Kan Grubu Belgesi ( Ehliyet Olabilir) – 1 adet


UÇUŞLARINI TAMAMLAYACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER


1. TARKİM Uçuş Okulu Aday Öğrenci Başvuru Formu (Okulda Doldurulacak)


2. SHGM’nin yetkilendirdiği hastaneler tarafından tanzim edilmiş Sağlık Sertifikası fotokopisi 1 adet


3. Savcılıktan Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Kaydı (Resmi kurum adına ve son bir ay içinde düzenlenmiş


olmalı ) – 1 adet


4. Nüfus Cüzdan Sureti (İl Nüfus Müdürlüğü yada Muhtarlıktan)- 2 adet


5. İkametgah Senedi (İl Nüfus Müdürlüğü yada Muhtarlıktan) – 2 adet


6. Noter tasdikli Diploma Fotokopisi veya Öğrenim Belgesi (Aslı gibidir şeklinde, ıslak imzalı da


olabilir.) – 2 adet


7. Nüfus Cüzdan fotokopisi – 2 adet


8. Vesikalık Fotoğraf (Kırmızı fonda)- 12 adet


9. Kan Grubu Belgesi ( Ehliyet Olabilir )- 1 adet


10. Pilot Lisansları, Sertifikaları ve Logbookları (Eğer varsa)


11. Güvenlik Eğitimi Sertifika Fotokopisi (Eğer varsa)


12. ATPL Teorik Bitirme Sınavı Sonuç Tutanağı (Aslı)


Asker Pilotlar için;


• Pilot Yıllık Şahsi Uçuş Kayıt Çizelgesi


• Radyo Telephony Kurs Belgesi


• Kurs Bitirme Belgesi (Modüler ATPL(A) Teorik Bilgi Kursu)


• CPL (H) Lisans Fotokopisi


ATPL TEORİ TAZELEME (60 SAAT) İÇİN GEREKLİ BELGELER


1. TARKİM Uçuş Okulu Öğrenci Başvuru Formu (Okulda Doldurulacak)


2. Noter Onaylı Lise, Üniversite Diploması veya Öğrenci Belgesi – 1 adet


3. Vesikalık Fotoğraf (Yeni çekilmiş, kırmızı fonlu) – 4 adet


4. Savcılıktan Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Kaydı (Resmi kurum adına ve son bir ay içinde düzenlenmiş


olmalı ) – 1 adet


5. İkametgah Senedi (İl Nüfus Müdürlüğü yada Muhtarlıktan) – 1 adet


6. Nüfus Cüzdan Sureti (İl Nüfus Müdürlüğü yada Muhtarlıktan)- 2 adet


7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Önlü arkalı) – 1 adet


8. Pilot Lisans Fotokopisi (PPL veya CPL/IR lisans fotokopisi) – 1 adet


9. SHGM’den Alınan Sınav Sonuç Belgesi – 1 adet


10. Daha Önce Eğitimi Aldığı Kurumdan Kurs Bitirme Belgesi


11. Sağlık Sertifikası Fotokopisi – 1 adet


IR ÇOK MOTOR İNTİBAK VE ALET EĞİTİM İÇİN GEREKLİ BELGELER


1. TARKİM Uçuş Okulu Aday Öğrenci Başvuru Formu (Okulda Doldurulacak)


2. 1. Sınıf Sağlık Sertifikası


3. Noter Onaylı Lise, Üniversite Diploması veya Öğrenci Belgesi – 1 adet


4. Vesikalık Fotoğraf (Yeni çekilmiş, kırmızı fonlu) – 8 adet


5. Savcılıktan Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Kaydı (Resmi kurum adına ve son bir ay içinde düzenlenmiş


olmalı ) – 1 adet


6. Nüfus Cüzdan Sureti (İl Nüfus Müdürlüğü yada Muhtarlıktan)- 2 adet


7. Loogbook


8. Pilot Lisans Fotokopisi (PPL veya CPL/IR lisans fotokopisi) – 1 adet


JAA DÖNÜŞÜMÜ EĞİTİMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER


TC UYRUKLU ÖĞRENCLER İÇİN


PPL (A) DÖNÜŞÜMÜ


1. TARKİM Uçuş Okulu Öğrenci Başvuru Formu (Okulda Doldurulacak)


2. En az 2. Sınıf Sağlık Raporu (SHGM Tarafından Yetkilendirilmiş Hastanelerden) – 1 adet


3. Noter Onaylı Lise, Üniversite Diploması veya Öğrenci Belgesi – 1 adet


4. Vesikalık Fotoğraf (Yeni çekilmiş, kırmızı fonlu) – 8 adet


5. Savcılıktan Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Kaydı (Resmi kurum adına ve son bir ay içinde düzenlenmiş


olmalı ) – 1 adet


6. Nüfus Cüzdan Sureti (İl Nüfus Müdürlüğü yada Muhtarlıktan)- 2 adet


7. İkametgah Senedi (İl Nüfus Müdürlüğü yada Muhtarlıktan) – 2 adet


8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Önlü arkalı) – 1 adet


9. PPL Lisansı Orijinali


CPL/IR DÖNÜŞÜMÜ


1. TARKİM Uçuş Okulu Öğrenci Başvuru Formu (Okulda Doldurulacak)


2. Lisans Fotokopisi – 1 adet


3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi – 1 adet


4. Pilot Logbook (Aslı)


5. Sağlık Sertifikası Fotokopisi – 1 adet


6. ATPL Sınav Sonuç Belgesi


7. Kurs Katılım Belgesi


8. Lisans Harç Dekontu


UÇUŞ ÖĞRETMENLİĞİ (FI) KURSU İÇİN GEREKLİ BELGELER


1. TARKİM Uçuş Okulu Aday Öğrenci Başvuru Formu (Okulda Doldurulacak)


2. 1.Sınıf Geçerli Sağlık Sertifikası


3. Noter Onaylı Lise, Üniversite Diploması veya Öğrenci Belgesi – 1 adet


4. Vesikalık Fotoğraf (Yeni çekilmiş, kırmızı fonlu) – 8 adet


5. Savcılıktan Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Kaydı (Resmi kurum adına ve son bir ay içinde düzenlenmiş


olmalı ) – 1 adet


6. Nüfus Cüzdan Sureti (İl Nüfus Müdürlüğü yada Muhtarlıktan)- 2 adet


7. İkametgah Senedi (İl Nüfus Müdürlüğü yada Muhtarlıktan) – 2 adet


8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(Önlü arkalı) – 1 adet


9. Güvenlik semineri belgesi – 1 adet


10. CPL/IR veya ATPL(A) Lisans Fotokopisi – 1 adet


11. Logbook


70/100/150 VE 180 SAAT ATPL TEORİ BİLGİ KURSU İÇİN İSTENEN BELGELER (dup)


1. TARKİM Uçuş Okulu Aday Öğrenci Başvuru Formu (Okulda Doldurulacak)


2. Vesikalık Fotoğraf (Yeni çekilmiş, kırmızı fonlu) – 8 adet


3. Savcılıktan Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Kaydı (Resmi kurum adına ve son bir ay içinde düzenlenmiş


olmalı ) – 1 adet


4. İkametgah Senedi (İl Nüfus Müdürlüğü yada Muhtarlıktan) – 2 adet


5. Nüfus Cüzdan Sureti (İl Nüfus Müdürlüğü yada Muhtarlıktan)- 2 adet


6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Önlü arkalı) – 1 adet


7. Emeklilik İşlemlerinin Başladığına Dair TSK’den Yazı Alınması, Emeklilik Belgesi veya İzin Belgesi


- 1 adet


8. Hizmet Yıl ve Uçuş Saatlerini Gösteren Belge – 1 adet


R/T TELSİZLE HABERLEŞME EĞİTİMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER


1. TARKİM Uçuş Okulu Aday Öğrenci Başvuru Formu (Okulda Doldurulacak)


2. En az 2. Sınıf Sağlık Raporu (SHGM Tarafından Yetkilendirilmiş Hastanelerden) – 1 adet


3. Vesikalık Fotoğraf (Yeni çekilmiş, kırmızı fonlu) – 2 adet


4. Öğrenci Pİlot Lisansı veya PPL Lisansı Fotokopisi


5. Logbook


LİSANS YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER


1. TARKİM Uçuş Okulu Aday Öğrenci Başvuru Formu (Okulda Doldurulacak)


2. 1. Sınıf Sağlık Sertifikası (SHGM Tarafından Yetkilendirilmiş Hastanelerden) – 1 adet


3. PPL – CPL / IR veya ATPL Lisansı (Orijinal)


4. Logbook (Orjinal)


5. Orjinal Banka Dekontu


-PPL Lisans Yenileme İçin 25 TL(Süresi dolmuş ise 50 TL ) ‘lik Orjinal Banka Dekontu


-CPL / IR / SEP Lisans Yenileme İçin 100 TL ‘lik Orjinal Banka Dekontu


-CPL / IR / MEP Lisans Yenileme İçin 200 TL ‘lik Orjinal Banka Dekontu


-ATPL Lisans Yenileme İçin 250 TL ‘lik Orjinal Banka Dekontu


ATPL - KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ


• TARKİM Uçuş Okulu Öğrenci Başvuru Formu, Form için Tıklayınız


• Sağlık Raporu (SHGM Tarafından Yetkilendirilmiş Hastanelerden 1.SINIF ),


• Adli Sicil (Sabıka) Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından), Not : “Adli sicil kaydı yoktur – Adli sicil arşiv kaydı yoktur” ibaresi yer almalıdır.E-devletten alınabilir .(2Adet) • Tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti, (Muhtardan Ya da İl Nüfus Müd. Alınmış Resimli,2 Adet,)  • İkametgah Senedi (Muhtardan Ya da İl Nüfus Müd. Alınmış, 3 Adet),  • Öğrenim Belgesi veya Diploma Fotokopisi (2 Adet Noter Tasdikli),


• Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Önlü arkalı,3 Adet)


• 18 adet Vesikalık Fotoğraf (Beyaz fonda çekilmiş),


• Pilot Lisans Başvuru Formu, Form için Tıklayınız


• Sağlık Sertifikası İçin Dilekçe, Dilekçe için Tıklayınız • Askerlik – Terhis Belgesi,  • Kan Grubu Kartı(Ehliyet olablir.) Güvenlik Eğitim Sertifka Fotokopisi.(Apron Kart Başvurusu İçin Gereklidir.Bu belge için okulumuzla irtibata geçiniz.) • Sağlık Sertifika Tanzimi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne ödenecek 250 TL harcın banka dekontu. Not : Sağlık Sertifika Tanzimi – Ad- Soyad KOD: ‘SHGM329’ mutlaka yazdırılmalıdır.


• Öğrenci Pilot Lisansı Tanzimi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne ödenecek 20 TL harcın banka dekontu. Not : Öğrenci Pilot Lisansı Tanzimi – Ad- Soyad KOD: ‘SHGM246’ mutlaka yazdırılmalıdır.


BANKA HESAP BİLGİLERİ


• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Banka Hesap Numarası 250 TL Sağlık Sertifika Tanzimi için;(Açıklama kısmına Sağlık Sertifika Tanzimi – Ad- Soyad KOD:’ SHGM329’ mutlaka yazdırılmalıdır) 20 TL Öğrenci Pilot Lisansı Tanzimi için;(Açıklama kısmına Öğrenci Pilot Lisansı Tanzimi – Ad- Soyad KOD: ‘SHGM246’ mutlaka yazdırılmalıdır) Not: Dekontların ayrı ayrı olması gerekmektedir.  HALKBANKASI EMEK ŞB.  • TR 59 0001 2009 4010 0005 0000 09


İLETİŞİM BİLGİLERİ • Kayıt için gerekli belgelerin hazırlanması ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için 0 212 540 64 64 / 116 numaralı telefon ve a.aytekin@tarkimair.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.


PPL - KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ


• TARKİM Uçuş Okulu Öğrenci Başvuru Formu, Form için Tıklayınız


• Sağlık Raporu (SHGM Tarafından Yetkilendirilmiş Hastanelerden 2.SINIF ),


• Adli Sicil (Sabıka) Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından), Not : “Adli sicil kaydı yoktur – Adli sicil arşiv kaydı yoktur” ibaresi yer almalıdır.E-devletten alınabilir .(2Adet) • Tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti, (Muhtardan Ya da İl Nüfus Müd. Alınmış Resimli, 1 Adet,)


• İkametgah Senedi (Muhtardan Ya da İl Nüfus Müd. Alınmış, 2 Adet),


• Öğrenim Belgesi veya Diploma Fotokopisi (2 Adet Noter Tasdikli),


• Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Önlü arkalı, 2 Adet)


• 8 Adet Vesikalık Fotoğraf (Beyaz fonda çekilmiş),


• Pilot Lisans Başvuru Formu, Form için Tıklayınız


• Sağlık Sertifikası İçin Dilekçe, Dilekçe için Tıklayınız • Askerlik – Terhis Belgesi,  • Kan Grubu Kartı (Ehliyet olablir.) • Güvenlik Eğitim Sertifka Fotokopisi.(Apron Kart Başvurusu İçin Gereklidir.Bu belge için okulumuzla irtibata geçiniz.)


• Sağlık Sertifika Tanzimi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne ödenecek 250 TL harcın banka dekontu. Not : Sağlık Sertifika Tanzimi – Ad- Soyad KOD: ‘SHGM329’ mutlaka yazdırılmalıdır.


• Öğrenci Pilot Lisansı Tanzimi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne ödenecek 20 TL harcın banka dekontu. Not : Öğrenci Pilot Lisansı Tanzimi – Ad- Soyad KOD: ‘SHGM246’ mutlaka yazdırılmalıdır.


BANKA HESAP BİLGİLERİ


• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Banka Hesap Numarası 250 TL Sağlık Sertifika Tanzimi için;(Açıklama kısmına Sağlık Sertifika Tanzimi – Ad- Soyad KOD:’ SHGM329’ mutlaka yazdırılmalıdır) 20 TL Öğrenci Pilot Lisansı Tanzimi için;(Açıklama kısmına Öğrenci Pilot Lisansı Tanzimi – Ad- Soyad KOD: ‘SHGM246’ mutlaka yazdırılmalıdır) Not: Dekontların ayrı ayrı olması gerekmektedir.  HALKBANKASI EMEK ŞB.  • TR 59 0001 2009 4010 0005 0000 09