CHARTER TKJET
TARKIM TECHNIC
FLIGHT ACADEMY
BEEJET
GOLD AIR
AIRCRAFT MANAGEMENT
Mühendislik Hizmetleri

Teknik Yayın Değerlendirme


Anlaşmalar ile bakım sorumluluğu yüklenilen filomuzdaki uçakların uçuşa elverişli bir şekilde tutulması amacıyla, uçak, motor ve komponent üreticilerinin yayımladığı teknik yayınlar ve revizyonları (service bulletin, service letter v.b) ile Sivil Havacılık Otoriteleri (SHGM, EASA, FAA, ANAC,..) tarafından yayımlanan Uçuşa Elverişlilik Talimatları (AD’ler) temin edilir.


Temin edilen yayınlar Tarkim mühendisleri tarafından Uçuş Emniyeti, Güvenilirlik yönünden ve Maliyet yönlerinden analiz edilerek değerlendirilir, uygulanması gerekli veya faydalı görülenlerin uygulanması için gerekli işlemler yapılır.


Yapılan teknik analizlerle üretici firmalar tarafından uygulanması tavsiye edilen kontrol ve modifikasyonların ilgili uçaklara uygulanmasının gerekli olup olmadığı tespit edilerek ticari kayıplar önlenir.


Bakım Programı Hazırlama


Anlaşmalar ile bakım sorumluluğu yüklenilen filomuzdaki uçaklara ait Bakım Programları, SHY-M, SHT-M ve EASA Part M kurallarına uygun olarak, uçak imalatçısına ait MPD, AMM Ch04, AMM Ch05 gibi dokümanlar esas alınarak hazırlanır. Bakım Programlarının hazırlanmasında; havacılık otoritelerinin onayladığı ve uçak imalatçıların yayınladığı MRBR, CMR, ALI, FAL gibi dokümanlar da kaynak olarak kullanılır.


Bakım Programı’nı oluşturma çalışmaları sırasında, bakım tip ve peryotlar; MPD ve MRBR’de verilen referans interval değerler, müşterinin operasyonel ihtiyaçları ve uçakların ortalama kullanım değerleri gibi faktörler dikkate alınarak, minumum bakım maliyetini sağlayacak şekilde tespit edilir.


Bakımların Takibi


TARKİM Havacılık sahip olduğu SHY-M yetkisi ile uçuş güvenliği açısından azami önem arz eden planlı bakım takibini gerçekleştirmektedir. Planlı bakımlar gerek Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan bakım programlarıyla mühendislik ekibimiz tarafından ve gerek ise CAMP sistemi efektif kullanılarak çapraz kontrol altında tutulmaktadır.